Newsletter

Email*:
Potwierdzenie adresu email*:
Imię*:
Nazwisko*:
Firma:
Płeć*:
Miasto:
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie, w tym również w przyszłości, w/w danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez dealera marki VW - Motorpol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pięknej 21 we Wrocławiu. W/w dane osobowe będą przechowywane w Bazie Adresowej, zgodnie z wymaganiami dot. zabezpieczenia zbiorów danych osobowych, określonymi w przepisach prawa. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo wglądu do w/w danych osobowych, prawo żądania wstrzymania ich przetwarzania, zaprzestania ich przetwarzania, usunięcia tych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne.

*Wyróżnione pola są wymagane w procesie rejestracji do newslettera.